wat is het doel van universitair ziekenhuis gent

wat is het doel van universitair ziekenhuis gent

Inhoudsopgave artikel

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het doel van Universitair Ziekenhuis Gent en alle aspecten die daarbij komen kijken. We zullen bespreken wat de functie, doelstelling, missie en visie van het ziekenhuis zijn, evenals de taken, services, specialisaties en patiëntenzorg die zij aanbieden. Daarnaast zullen we ook kijken naar het toekomstperspectief van het ziekenhuis en hoe zij streven naar een gezondere toekomst voor iedereen.

Universitair Ziekenhuis Gent is een gerenommeerd ziekenhuis dat bekend staat om zijn hoogwaardige zorg en uitgebreide medische expertise. Het ziekenhuis speelt een essentiële rol in de gezondheidszorg van Gent en de omliggende regio. Met een breed scala aan diensten en specialisaties streven zij ernaar om de best mogelijke zorg te bieden aan hun patiënten.

Functie van Universitair Ziekenhuis Gent

In deze sectie zullen we de functie van Universitair Ziekenhuis Gent bespreken. Het ziekenhuis heeft een essentiële rol binnen de gezondheidszorg in Gent en de omliggende regio. Het biedt hoogwaardige medische zorg, innovatieve behandelingen en geavanceerde diagnostische mogelijkheden.

Het Universitair Ziekenhuis Gent fungeert ook als een belangrijk academisch centrum. Dit betekent dat het nauw samenwerkt met de Universiteit Gent om medisch onderzoek te bevorderen en bij te dragen aan de opleiding van toekomstige medische professionals.

Zorg op maat

Het ziekenhuis streeft naar zorg op maat, waarbij elke patiënt persoonlijke aandacht en de best mogelijke behandeling krijgt. Ze bieden een breed scala aan specialismen en expertises, waaronder cardiologie, oncologie, neurologie, chirurgie en nog veel meer.

Universitair Ziekenhuis Gent: “Ons doel is om de gezondheid en het welzijn van elke patiënt te verbeteren. We streven naar hoogwaardige, patiëntgerichte zorg en zetten ons in voor een gezondere toekomst.”

Met hooggekwalificeerde artsen, verpleegkundigen en medisch personeel biedt het Universitair Ziekenhuis Gent uitstekende medische zorg aan patiënten van alle leeftijden en met verschillende medische behoeften.

Pioniers in onderzoek

Een van de belangrijkste functies van het Universitair Ziekenhuis Gent is het bevorderen van medisch onderzoek. Ze streven naar continue innovatie en ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en technologieën. Door baanbrekend onderzoek te doen, dragen ze bij aan de vooruitgang van de medische wetenschap en de verbetering van de gezondheidszorg.

Het ziekenhuis werkt nauw samen met andere onderzoeksinstellingen en internationale partners om kennis uit te wisselen en samen te werken aan doorbraken in de medische wereld.

Het Universitair Ziekenhuis Gent vervult een belangrijke functie in de gezondheidszorg, zowel lokaal als internationaal. Met hun toewijding aan excellente zorg, innovatief onderzoek en toekomstgerichte benadering, spelen ze een cruciale rol in het garanderen van een gezondere toekomst voor ons allemaal.

Doelstelling van Universitair Ziekenhuis Gent

In deze sectie zullen we ingaan op de doelstelling van Universitair Ziekenhuis Gent. Het ziekenhuis streeft naar verschillende hoofddoelen in haar streven naar uitmuntendheid in de gezondheidszorg.

 1. Hoogwaardige patiëntenzorg: De primaire focus van Universitair Ziekenhuis Gent is het bieden van hoogwaardige zorg aan alle patiënten. Het doel is om de gezondheid en het welzijn van de patiënten te verbeteren, met aandacht voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid.
 2. Medisch onderzoek en innovatie: Het ziekenhuis heeft als doel om baanbrekend onderzoek uit te voeren op verschillende medische gebieden. Door onderzoek en innovatie hopen ze nieuwe behandelingen en therapieën te ontwikkelen die de gezondheidszorg kunnen transformeren.
 3. Opleiding en educatie: Universitair Ziekenhuis Gent zet zich in voor het opleiden van toekomstige medische professionals. Ze bieden geavanceerde opleidingsprogramma’s aan voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners om hen voor te bereiden op een succesvolle carrière in de gezondheidszorg.
 4. Patiëntenervaring en comfort: Het ziekenhuis streeft naar een positieve en comfortabele ervaring voor alle patiënten. Ze streven ernaar om een warme en gastvrije omgeving te bieden waarin patiënten zich op hun gemak voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Universitair Ziekenhuis Gent zet zich continu in om deze doelstellingen te bereiken en blijft streven naar verbetering en innovatie in de gezondheidszorg.

Missie van Universitair Ziekenhuis Gent

Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft een duidelijke missie die ten grondslag ligt aan al haar activiteiten. Met een toegewijd team van professionals streeft het ziekenhuis ernaar om hoogwaardige en toegankelijke zorg te leveren aan patiënten. Door voortdurend te streven naar kwaliteit, innovatie en samenwerking wil Universitair Ziekenhuis Gent een voortrekkersrol spelen in de gezondheidszorg, niet alleen op regionaal niveau, maar ook nationaal en internationaal.

De missie van Universitair Ziekenhuis Gent is geworteld in haar diepe betrokkenheid bij de gezondheid en het welzijn van patiënten. Het ziekenhuis streeft ernaar om elke patiënt met respect en medeleven te behandelen, waarbij ze focussen op een persoonsgerichte aanpak. Dit betekent dat ze niet alleen de medische behoeften van de patiënt in aanmerking nemen, maar ook hun individuele wensen, zorgen en verwachtingen.

Het Universitair Ziekenhuis Gent zet ook in op continue verbetering en vernieuwing. Door middel van onderzoek en innovatie streven ze ernaar om de meest geavanceerde behandelmethoden en technologieën toe te passen om de beste resultaten voor hun patiënten te bereiken. Het ziekenhuis hecht ook veel belang aan de opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de medische wereld.

De missie van Universitair Ziekenhuis Gent gaat verder dan alleen het bieden van patiëntenzorg. Ze willen ook een centrum van kennis en expertise zijn, waar patiënten en gezondheidsprofessionals terecht kunnen voor advies, informatie en educatie. Door actief bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dragen ze bij aan de vooruitgang van de medische sector als geheel.

missie universitair ziekenhuis gent

Visie van Universitair Ziekenhuis Gent

In de visie van Universitair Ziekenhuis Gent streven we naar een toekomst waarin de patiëntenzorg, onderzoek en opleiding continu worden verbeterd en geïnnoveerd. We geloven in een holistische benadering van gezondheidszorg, waarbij de focus ligt op het leveren van hoogwaardige medische diensten aan onze patiënten.

Onze visie omvat ook het bevorderen van innovatie en het nemen van leiderschap in medisch onderzoek. We streven ernaar om voorop te lopen in baanbrekende ontdekkingen en medische doorbraken, zodat we kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen wereldwijd.

We hebben een sterke nadruk op het waarborgen van kwaliteit en veiligheid in onze zorgpraktijken. We zetten ons in voor het leveren van patiëntgerichte zorg, waarbij we de behoeften en wensen van elke individuele patiënt centraal stellen. We streven naar een samenwerking tussen zorgverleners, patiënten en hun families om samen de beste behandelplannen en zorgervaringen te ontwikkelen.

Onze visie is om een toonaangevend universitair ziekenhuis te zijn dat bekend staat om zijn innovatie, excellentie en toewijding aan de gezondheid van mensen.

Daarnaast zien we onderwijs en opleiding als een essentieel onderdeel van onze visie. We streven ernaar om de toekomstige generatie medische professionals op te leiden en hen te voorzien van de kennis, vaardigheden en ethische waarden die ze nodig hebben om uit te blinken in hun vakgebied. Door onderwijs te integreren in al onze activiteiten, dragen we bij aan de ontwikkeling van de medische gemeenschap en de verbetering van de gezondheidszorg.

Visie Universitair Ziekenhuis Gent:

 • Verbeteren van de patiëntenzorg en het leveren van hoogwaardige medische diensten
 • Promoten van innovatie en leiderschap in medisch onderzoek
 • Waarborgen van kwaliteit, veiligheid en patiëntgerichte zorg
 • Opleiden van toekomstige medische professionals en bijdragen aan de ontwikkeling van de medische gemeenschap

Met deze visie streven we ernaar om een voorbeeld te zijn voor andere gezondheidszorginstellingen en bij te dragen aan een betere gezondheidszorg voor iedereen.

Taken van Universitair Ziekenhuis Gent

In Universitair Ziekenhuis Gent worden verschillende taken uitgevoerd om de beste zorg te bieden aan de patiënten en de gemeenschap. Het ziekenhuis heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden en speelt een cruciale rol binnen de gezondheidszorg. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke taken van Universitair Ziekenhuis Gent:

1. Medische behandeling: Als universitair ziekenhuis is UZ Gent gespecialiseerd in het bieden van hoogwaardige medische behandelingen. Het ziekenhuis heeft een team van experts op verschillende medische gebieden die zich inzetten voor de diagnose en behandeling van diverse aandoeningen. Ze streven ernaar elke patiënt de best mogelijke zorg te bieden.

2. Onderzoek en innovatie: Naast patiëntenzorg is UZ Gent ook betrokken bij uitgebreid medisch onderzoek. Het ziekenhuis werkt samen met universiteiten en andere medische instellingen om doorbraken in de medische wetenschap te realiseren. Ze drijft innovatie aan en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en therapieën.

3. Opleiding en training: Universitair Ziekenhuis Gent heeft ook een belangrijke rol als opleidings- en trainingscentrum voor medische professionals. Ze bieden stages en bijscholingsmogelijkheden aan studenten en artsen in opleiding, waardoor ze waardevolle ervaring kunnen opdoen en de nieuwste medische kennis kunnen verwerven. Op deze manier draagt het ziekenhuis bij aan de ontwikkeling van toekomstige medische experts.

4. Preventieve zorg en gezondheidsbevordering: Naast het behandelen van ziekten en aandoeningen zet Universitair Ziekenhuis Gent zich ook actief in voor preventieve zorg en gezondheidsbevordering. Ze organiseren gezondheidscampagnes, screeningsprogramma’s en bieden educatieve initiatieven aan om de bevolking bewust te maken van gezondheidsproblemen en hen te helpen gezonde levensstijlkeuzes te maken.

“Onze taken omvatten medische behandeling, onderzoek en innovatie, opleiding en training, en preventieve zorg en gezondheidsbevordering.”

– Universitair Ziekenhuis Gent

Door deze taken uit te voeren, speelt Universitair Ziekenhuis Gent een essentiële rol bij het verbeteren van de gezondheid van de gemeenschap en het streven naar een betere toekomst voor iedereen.

Services van Universitair Ziekenhuis Gent

In het Universitair Ziekenhuis Gent worden diverse services aangeboden om de patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Het ziekenhuis streeft ernaar om kwalitatieve diensten en faciliteiten te leveren die bijdragen aan het welzijn en herstel van de patiënten.

Een van de belangrijkste services van Universitair Ziekenhuis Gent is de medische zorg die geboden wordt. Het ziekenhuis beschikt over hoogopgeleide artsen en gespecialiseerd personeel die een breed scala aan medische behandelingen en operaties uitvoeren. Van diagnostische onderzoeken tot complexe ingrepen, het ziekenhuis biedt een uitgebreid scala aan medische diensten aan om diverse gezondheidsproblemen te behandelen.

Bovendien wordt er binnen Universitair Ziekenhuis Gent ook veel waarde gehecht aan multidisciplinaire zorg. Dit betekent dat verschillende specialisten samenwerken om de best mogelijke behandeling voor de patiënten te garanderen. Door middel van teamwerk en expertise wordt er gestreefd naar een holistische benadering van de gezondheid, waarbij alle aspecten van het welzijn van de patiënten in overweging worden genomen.

Naast medische zorg biedt het ziekenhuis ook ondersteunende services aan. Dit omvat onder andere psychologische begeleiding, sociale ondersteuning en palliatieve zorg. Universitair Ziekenhuis Gent begrijpt dat ziekte niet alleen lichamelijke gevolgen heeft, maar ook emotionele en sociale impact kan hebben. Daarom wordt er gezorgd voor een uitgebreid scala aan ondersteunende diensten om de patiënten te begeleiden en comfort te bieden tijdens hun zorgtraject.

Daarnaast beschikt Universitair Ziekenhuis Gent over moderne faciliteiten en geavanceerde technologie om de zorgervaring van de patiënten te verbeteren. Het ziekenhuis investeert voortdurend in state-of-the-art apparatuur en infrastructuur om de beste zorg te kunnen bieden. Van geavanceerde operatiekamers tot moderne verpleegafdelingen, het ziekenhuis zorgt ervoor dat de patiënten de best mogelijke omgeving hebben voor hun behandeling en herstel.

In het kort, Universitair Ziekenhuis Gent biedt een breed scala aan services die gericht zijn op het leveren van hoogwaardige medische zorg, multidisciplinaire benadering, ondersteunende diensten en moderne faciliteiten. Het ziekenhuis is toegewijd aan het verbeteren van het welzijn van de patiënten en het bieden van een omgeving waarin zij de best mogelijke zorg kunnen ontvangen.

Service Overzicht:

 • Medische zorg – diagnostische onderzoeken, behandelingen, operaties
 • Multidisciplinaire zorg – samenwerking tussen specialisten
 • Ondersteunende diensten – psychologische begeleiding, sociale ondersteuning, palliatieve zorg
 • Geavanceerde faciliteiten – state-of-the-art apparatuur, moderne infrastructuur

services universitair ziekenhuis gent

Specialisaties van Universitair Ziekenhuis Gent

Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) heeft een breed scala aan specialisaties in huis, die zich richten op verschillende medische vakgebieden. Met een team van hooggekwalificeerde specialisten en medewerkers staat het ziekenhuis bekend om zijn expertise en kwaliteit van zorg.

Enkele van de specialisaties van Universitair Ziekenhuis Gent omvatten:

 • Cardiologie
 • Gynaecologie
 • Dermatologie
 • Gastro-enterologie
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Pediatrie
 • Oncologie

Deze specialisaties stellen UZ Gent in staat om hoogwaardige zorg en behandeling te bieden binnen deze vakgebieden. Door constant onderzoek en innovatie brengt het ziekenhuis nieuwe behandelmethoden en technologieën naar voren, wat resulteert in de beste zorg voor de patiënten.

“De specialisaties van Universitair Ziekenhuis Gent stellen ons in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden voor de unieke behoeften van elke patiënt.”

Dit streven naar excellentie heeft UZ Gent een gerenommeerd universitair ziekenhuis gemaakt, waar patiënten vertrouwen op de expertise en ervaring van de specialisten.

Patiëntenzorg van Universitair Ziekenhuis Gent

Het Universitair Ziekenhuis Gent hecht grote waarde aan de patiëntenzorg en streeft ernaar om de beste mogelijke behandeling en ondersteuning te bieden aan alle patiënten. Het ziekenhuis begrijpt dat elke patiënt unieke behoeften heeft en zet zich in om hieraan te voldoen.

Met een team van hoogopgeleide zorgprofessionals en medisch specialisten zorgt het universitair ziekenhuis voor een persoonlijke en professionele benadering van elke patiënt. Ze luisteren aandachtig naar de zorgen en klachten van de patiënt en streven naar een nauwkeurige diagnose en effectieve behandeling.

Door middel van geavanceerde medische apparatuur en state-of-the-art faciliteiten biedt het ziekenhuis hoogwaardige zorg op verschillende medische vakgebieden. Of het nu gaat om algemene zorg, spoedeisende hulp, specialistische behandelingen of complexe chirurgie, het Universitair Ziekenhuis Gent zorgt voor een uitgebreid scala aan zorgdiensten die voldoen aan de behoeften van diverse patiënten.

Het ziekenhuis werkt ook nauw samen met andere zorginstellingen en ziekenhuizen, zodat patiënten toegang hebben tot een breed scala aan gespecialiseerde zorg en behandelingen. Ze streven ernaar om de meest vooruitstrevende en innovatieve behandelmethoden toe te passen, en blijven up-to-date met de laatste ontwikkelingen in de medische wetenschap.

De patiënt staat altijd centraal bij Universitair Ziekenhuis Gent. Ze bieden niet alleen de nodige medische zorg, maar ook psychologische en emotionele ondersteuning om het welzijn van de patiënt te bevorderen. Ze creëren een veilige en comfortabele omgeving waarin patiënten zich gehoord en begrepen voelen.

In het Universitair Ziekenhuis Gent streven ze ernaar om de beste resultaten te behalen en de beste zorgervaring te bieden aan elke patiënt. Ze geloven dat patiënten recht hebben op hoogwaardige zorg en werken hard om aan deze verwachtingen te voldoen. Door hun toewijding aan uitmuntendheid in patiëntenzorg blijft Universitair Ziekenhuis Gent een belangrijke speler in de gezondheidszorg van Gent en omgeving.

Toekomstperspectief van Universitair Ziekenhuis Gent

Het toekomstperspectief van Universitair Ziekenhuis Gent is gericht op het creëren van een gezondere toekomst voor iedereen. Het ziekenhuis heeft ambitieuze doelen en ambities voor de komende jaren, die voortbouwen op hun sterke basis van excellente patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en medische opleiding.

Een belangrijk aspect van het toekomstperspectief is het streven naar innovatie in de gezondheidszorg. Universitair Ziekenhuis Gent wil vooroplopen in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën en behandelmethoden. Door continue verbetering en vernieuwing willen ze de best mogelijke zorg bieden aan hun patiënten en bijdragen aan medische doorbraken en vooruitgang.

Daarnaast hecht Universitair Ziekenhuis Gent veel waarde aan samenwerking en kennisdeling. Ze streven ernaar om nauw samen te werken met andere zorginstellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. Door kennis en expertise te bundelen, willen ze de medische wetenschap verder brengen en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen.

FAQ

Wat is het doel van Universitair Ziekenhuis Gent?

Het doel van Universitair Ziekenhuis Gent is om hoogwaardige medische zorg te bieden aan patiënten in Gent en de omliggende regio. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook een belangrijke rol in onderzoek en opleiding. Het streeft ernaar om een vooraanstaand academisch ziekenhuis te zijn dat bijdraagt aan de gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe medische kennis.

Wat is de functie van Universitair Ziekenhuis Gent?

Universitair Ziekenhuis Gent heeft als functie om kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden aan patiënten. Het ziekenhuis heeft een breed scala aan medische specialisaties en biedt diagnostiek, behandeling en nazorg aan patiënten met diverse gezondheidsproblemen.

Wat is de doelstelling van Universitair Ziekenhuis Gent?

De doelstelling van Universitair Ziekenhuis Gent is om de gezondheid en het welzijn van patiënten te bevorderen. Het ziekenhuis streeft ernaar om een centrum van uitmuntendheid te zijn op het gebied van medische zorg, onderzoek en onderwijs. Daarnaast wil het ziekenhuis bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en het verbeteren van de gezondheidszorg in het algemeen.

Wat is de missie van Universitair Ziekenhuis Gent?

De missie van Universitair Ziekenhuis Gent is om hoogwaardige en toegankelijke zorg te bieden aan patiënten in Gent en de regio. Het ziekenhuis streeft ernaar om een veilige en patiëntgerichte omgeving te creëren waarin de behoeften van de patiënt centraal staan. Daarnaast wil het ziekenhuis een voortrekkersrol spelen in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en technieken.

Wat is de visie van Universitair Ziekenhuis Gent?

De visie van Universitair Ziekenhuis Gent is om innovatieve en evidence-based zorg te bieden die aansluit bij de behoeften van de patiënt. Het ziekenhuis streeft ernaar om toonaangevend te zijn op het gebied van medische expertise, onderzoek en onderwijs. Daarnaast wil het ziekenhuis bijdragen aan de ontwikkeling van een gezondere toekomst voor iedereen.

Wat zijn de taken van Universitair Ziekenhuis Gent?

Universitair Ziekenhuis Gent heeft verschillende taken, waaronder het bieden van hoogwaardige medische zorg aan patiënten, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van medische professionals en het bieden van ondersteuning en nazorg aan patiënten. Daarnaast speelt het ziekenhuis een belangrijke rol in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe behandelmethoden en technologieën.

Welke services biedt Universitair Ziekenhuis Gent aan?

Universitair Ziekenhuis Gent biedt een breed scala aan services aan, waaronder diagnostiek, behandeling, revalidatie en nazorg. Het ziekenhuis heeft gespecialiseerde afdelingen en expertisecentra om patiënten de beste zorg te kunnen bieden op verschillende medische terreinen. Daarnaast beschikt het ziekenhuis over moderne faciliteiten en technologieën om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Welke specialisaties heeft Universitair Ziekenhuis Gent?

Universitair Ziekenhuis Gent heeft diverse specialisaties, waaronder cardiologie, oncologie, neurologie, orthopedie, kindergeneeskunde, gynaecologie en nog veel meer. Het ziekenhuis beschikt over experts op deze gebieden die gespecialiseerde zorg kunnen bieden aan patiënten met complexe medische aandoeningen.

Hoe zorgt Universitair Ziekenhuis Gent voor de patiëntenzorg?

Universitair Ziekenhuis Gent zet zich in voor de best mogelijke patiëntenzorg. Het ziekenhuis streeft naar een veilige en patiëntgerichte omgeving waarin persoonlijke aandacht en respect centraal staan. Het zorgteam werkt nauw samen om de beste behandeling en ondersteuning te bieden aan elke patiënt, met oog voor hun individuele behoeften.

Wat is het toekomstperspectief van Universitair Ziekenhuis Gent?

Het toekomstperspectief van Universitair Ziekenhuis Gent omvat het streven naar continue verbetering van de zorg en het verder ontwikkelen van medische kennis en technologieën. Het ziekenhuis wil blijven innoveren en bijdragen aan de gezondheidszorg op lokaal, nationaal en internationaal niveau, met als doel een gezondere toekomst voor iedereen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest